V sobotu 2. 12. proběhlo oficiální vyhlášení vítězů komiksové soutěže „Promluv k světu bublinou!“ v Informačním Centru OSN ČR. Na vyhlášení se dostavili jak vítězní autoři a autorské týmy s doprovodem, tak zástupci sponzorských firem. Celou akci uvedl ředitel centra OSN, pan Michal Broža. V odpoledních hodinách byl pro vítěze přichystán komiksový workshop pod vedením Tomáše Kučerovského. Večer pak patřil vernisáži výstavy vítězných komiksů.  

Druhý ročník komiksové soutěže na téma Cílů udržitelného rozvoje měl veliký ohlas. Zúčastnilo se jej přes 200 autorů a autorských kolektivů z celé ČR. Tříčlenná porota pročetla desítky skvělých příběhů, které se točily kolem témat jako je rovnost mužů a žen, ochrana živočichů ve vodě, zacházení s odpadem či válka a mír. Na základě tří kritérií – vazby na Cíle udržitelného rozvoje, interpretace tématu a estetiky, bylo vybráno 16 nejlepších děl v pěti soutěžních kategoriích. Autoři vítězných komiksů byli pozváni na oficiální vyhlášení výsledků do Centra OSN v Praze, které soutěž zaštítilo.

V průběhu sobotního dopoledne prvního adventního víkendu se do Železné ulice sjelo šestnáct kreativních duší společně s učiteli a rodiči, z Brna, Ostravy, Jablonce nad Nisou či Ledče nad Sázavou a dalších koutů ČR.

Na úvod promluvil ředitel Centra OSN, pan Michal Broža, který účastníky přivítal a uvedl je do tématu Cílů udržitelného rozvoje krátkým filmem na téma „plýtvání potravinami“. Následně jim představil téma soutěže tak, jak jej chápe OSN. Po něm si připravila krátkou prezentaci Barbora Růžičková, doktorantka oboru Mezinárodní politické vztahy na VŠE, která se věnuje tématu Agendy 2030 v rámci své disertační práce. S hosty se podělila o svůj osobní zážitek ze stáže na České Misi u OSN v New Yorku v roce 2015, kdy byly odsouhlaseny Cíle udržitelného rozvoje všemi členskými státy OSN. Velmi emotivně zapůsobilo video, které zachycovalo euforii prvních minut po schválení agendy.

Hlavním bodem programu bylo vyhlášení vítězů všech pěti kategorií: Kvalitní život, Férová společnost, Odpovědný rozvoj, Naše planeta a Bezpečný svět. Vítezům byly předány ceny od patronů jednotlivých kategorií a sponzorů celé soutěže. Ceny v rámci části kategorií předali jejich patroni, zástupci firem CountryLife – paní Adéla Jiránková, Enesa -paní Eva Ksiazczak a Doller – pan Jiří Doležal. Další sponzorské ceny byly od firem Naučmese, PebeoPaseka. Všem zmíněným firmám patří velký dík za jejich podporu. 

Po zdravém a velmi chutném občerstvení připraveném firmou Countrylife zavládla v Centru OSN kreativní atmosféra. Na vítěze čekal totiž komiksový workshop, který si pro ně připravil známý český kreslíř Tomáš Kučerovský. Účastníkům přiblížil v první části odpoledne, jakým způsobem při tvorbě bublinových příběhu postupuje. Předal jim své zkušenosti s tím, jaké to je, se komiksem živit a podotkl, že pokud se chtějí cítit jako celebrity, měli by se přestěhovat do Singapuru. Tam jsou prý komiksoví autoři stejně vážení jako politici či známí zpěváci.

V druhé části workshopu se účastníci pustili do tvoření. Na základě zadaného scénáře o rozchodu mladého páru, jehož pointu si měli sami dovymyslet, nakreslili v průběhu necelých dvou hodin krátký komiks.

Následně si pan Kučerovský ke každému komiksu připravil zpětnou vazbu. Vítězové jednoznačně prokázali, že mají kreativity na rozdávání. Téměř každý z nich vyšperkoval svůj komiks odlišnou humornou či dramatickou zápletkou. Mnohým dílům neměl ani náš lektor co vytknout. Někteří zájemci pak s panem Kučerovkým probrali po skončení workshopu i svou vlastní tvorbu.

Ve večerních hodinách na hosty čekala tečka za celodenním programem – vernisáž výstavy vítězných komiksů, která se konala v Dobročinné kavárně Cesta domů. Do útulných prostor dorazil velký počet hostů společně s vítězi.

Vernisáž uvedla koordinátorka projektu, která také představila jednotlivá díla. Příjemnou atmosféru dotvořil svým hudebním vystoupením baskitský kytarista, Xabier Basterra, který zahrál několik svých skladeb.

Hosté si nad šálkem čaje a dobrého moštu prohlédli vystavené komiksy, které je skrze osobní příběhy či prostřednictvím humoru seznámily s tématem soutěže – Cíly udržitelného rozvoje. 

Všechny vítězné komiksy je možné zhlédnout na našem webu či Facebookovém profilu

Výstava v Dobročinné kavárně potrvá do začátku ledna.