Celý poslední listopadový den, sobota, se pro nás odehrávala ve znamení komiksu. Z měst po celé republice se do Informačního centra OSN totiž na oficiální vyhlášení sjeli vítězové čtvrtého ročníku komiksové soutěže ADRA 2019. Celkem se přihlásilo  150 autorů ve věku od 12 do 26 let. Se svými žáky se rozhodlo do soutěže zapojit 9 pedagogů ze základních, středních či základních uměleckých škol a gymnázií.

K výběru finalistů byli do poroty přizváni komiksoví odborníci na slovo vzatí: Lucie Lomová, Tomáš Kučerovský a Michael Petrus. Největší konkurence byla již tradičně v kategorii „Naše planeta“ – která zahrnuje oblíbená témata spojená s ekologií a ochranou životního prostředí.

Na základě tří kritérií – vazby na Cíle udržitelného rozvoje, interpretace tématu a estetiky se mezi vítěze dostalo 15 autorů, kteří zpracovávali například problematiku nedostatku pitné vody, plýtvání jídlem, nerovnosti mužů a žen, odpovědné spotřebě, životu na souši a ve vodě, míru, spravedlnosti a partnerství.

Celý program zahájil ředitel Informačního centra OSN v Praze Michal Broža, který pronesl krátkou, ale velmi přínosnou shrnující řeč na téma klimatické změny a nutnosti přispění k řešení každého z nás. Pak už jsme přešli k samotnému vyhlášení vítězů. Koordinátorka soutěže Kristýna Hejzlarová a vedoucí oddělení vzdělávání Eliška Masná každému z vítězů předaly diplomy a ceny od sponzorů soutěže.

Na slavnostní vyhlášení navázal čtyřhodinový komiksový workshop vedený Michaelem Petrusem. Účastníci se dozvěděli třeba konkrétní postup při sestavování panelů, zabírání detailů nebo celků, jaké bubliny použít v jaké situaci, jak správně ztvárnit písmo, aby komiks vypadal zajímavě a čtivě. Michael také komentoval nákresy komiksů, kteří účastníci zhotovili na místě.

Završením celého dne byla vernisáž v žižkovském kině Aero. Jednotliví vítězové měli možnost zde krátce promluvit a zmínit proč se rozhodli soutěže zúčastnit a ztvárnit právě to či ono konkrétní téma.

Všechny vítězné komiksy je možné zhlédnout na našem webu

Výstava v kině Aero potrvá do konce prosince.