Přibližně 800 miliónů lidí na světě jde spát večer s kručením v břiše. To je 1 z 9 lidí. I když vyrobíme dostatek jídla pro všechny obyvatele naší planety, z různých důvodů stále zůstává mnoho lidí hladových. Abychom dokázali uživit naši rostoucí populaci, která má v roce 2050 dosáhnout 9,6 miliard, musíme naši planetu zachovat schopnou produkce jídla, které budou potřebovat budoucí generace.

Proces produkce a přepravy jídla se nazývá potravinový systém. V současné době jsou naše potravinové systémy neudržitelné – to znamená, že nezajišťují dlouhodobé zásobování potravin pro rostoucí populaci a působí negativně na životní prostředí naší planety.

Příklady nejdůležitějších oblastí změn jsou:

 

   1. LESY 

Lesy je důležité chránit, protože jsou zdrojem kyslíku a vody pro celou planetu. Také ale slouží jako zdroj obživy pro místní obyvatele. Lesy jsou káceny většinou za účelem získání plochy na velkoplošné pěstování monokultur.

 

 

 2. ZEMĚDĚLSTVÍ

 

Zemědělství se musí co nejdříve přizpůsobit změnám klimatu – zejména extrémním projevům počasí a přírodní katastrofy. Nejvíce přitom trpí lidé přímo závislí na přírodních podmínkách: chudí drobní farmáři, rybáři nebo pastevci. Je nutné je připravit na přírodní katastrofy jako je například sucho nebo záplavy.

 

 

   

 3. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Chov hospodářských zvířat spotřebuje mnohonásobně více vody, než například luštěniny. Zvířata například při trávení produkují například metan, který ještě zvyšuje skleníkový efekt. Další výhody luštěnin je například nejen zmíněná nízká spotřeba vody, ale i odolnost vůči změnám klimatu a snižování skleníkových plynů a zvyšování produktivity zemědělské půdy.

 

  

4. PLÝTVÁNÍ JÍDLEM

30% – 50% veškerého vyprodukovaného jídla na Zemi se ještě před konzumací vyhodí nebo znehodnotí. Paradoxně většinou plýtvají vzdělaní konzumenti v bohatších zemích, často kvůli neporozumění rozdílu mezi označením doby trvanlivost a datem spotřeby nebo kvůli nákupu nadbytečného množství potravin kvůli nabídkám typu „2 za cenu 1“.

 

 

 

5. PŘÍRODNÍ ZDROJE

Šetrné zacházení s přírodními zdroji je klíčové pro blahobyt rodin, které je budou v budoucnu také potřebovat. Přesto jich využíváme víc, než potřebujeme k výrobě jídla a přitom ničíme potřebné ekosystémy – kácíme lesy, znečišťujeme vodní a půdní zdroje. Zdravá půda má přitom obrovský potenciál pojmout oxid uhličitý a snižovat tak skleníkový efekt.

 

 

  

6. RYBOLOV

Oceány jsou domovem pro polovinu živých bytostí na Zemi. Zvyšování jejich hladiny a teploty, znečištění a nadměrný rybolov narušuje jejich přirozené fungování a kromě jiného tím způsobujeme jejich výrazný úbytek. Pokud budeme pokračovat současným tempem například v oblasti znečištění plasty, bude v roce 2050 v oceánu více plastů než ryb.

 

  Pokud cítíte rostoucí frustraci, máme pro Vás dobrou zprávu – je to normální. Všechno to jsou tak velké problémy, že jejich obrovský negativní dopad na celou naši společnost a potažmo celou planetu nezávisí na jednom jedinci. Na druhou stranu, globální změna začíná právě u něj. Začíná u nás doma v kuchyních a koupelnách a na našich každodenních cestách do práce nebo do školy, a v neposlední řadě při našich nákupech. Je v silách každého jednotlivce přispět ke změně k lepšímu.

Více se dozvíte v přespříštím článku.

 

∼∼∼

 Zaujalo vás toto téma a chtěli byste ho rozvést v rámci svého školního kolektivu? Využijte příležitosti Světového dne jídla 16.října a objednejte si následující programy z naší nabídky:

SKUTEČNÁ CENA POTRAVIN (pro druhý stupeň základních škol a pro střední školy)

Proč vyhazujme 1/3 vyprodukovaného jídla, když každý osmý člověk na světě hladoví? Doslova před očima se nám odehrává plýtvání potravinami, které cestou na pulty českých supermarketů mnohdy urazily tisíce kilometrů. Program seznámí žáky nebo studenty se současnými fakty o tomto celosvětovém problému a podpoří jejich aktivní zapojení při hledání řešení.

 ∼∼∼

 

Zdroje:

World Food Day 2017 – Activity book: http://www.fao.org/3/a-i7323e.pdf

World Food Day 2016 – Activity book: http://www.fao.org/3/a-i5685e.pdf

Global Food: Waste not, want not: https://archive.org/details/553639-global-food-waste-not-want-not

Suprising facts about pulses you might not know: http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/382088/

Fakta o plastech jsou čím dál děsivější: http://www.greenpeace.org/czech/cz/blogy/Oceany/fakta-plasty/blog/59951/