Kritéria pro udělení titulu Světová škola vycházejí z cílů a principů globálního rozvojového vzdělávání (GRV) uvedených v Národní strategii globálního rozvojového vzdělávání 2011-2015. Ta definuje globální rozvojové vzdělávání jako celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích, usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují, a směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život. Podrobná kritéria pro udělení certifikátu Světová škola si můžete přečíst zde.

Co si pod tím lze představit? Úspěšné týmy složené z žáků, studentů a učitelů škol z celé České republiky ve svých projektech zpracovávaly konkrétní „lokální problémy“ mající globální přesah. Se získanými informacemi a návrhy řešení pak školy dokázaly vstoupit na veřejnost i do médií. Školy si také vyzkoušely, jak pro realizaci projektů získat partnery a podporu z řad místních institucí, médií či firem. Ohlasy zapojených školních týmů jsou kladné a témata globálního rozvojového vzdělávání se skutečně stávají součástí života školy.

„Pro mě osobně byl nejvýznamnějším fakt, že žáky práce (zejména) v konečné fázi projektu doslova strhla – na akci se těšili, dávali si záležet, aby vše klaplo tak, jak mělo. Uvědomili si, že jsou součástí týmu a že jejich případný nezdar by ovlivnil výsledek celé akce,“ říká jeden za zapojených učitelů Stanislav Švejcar ze ZŠ Zámecká v Litomyšli.

Titul Světová škola bude odměnou za téměř roční intenzivní spolupráci žáků, studentů, učitelů i vedení těchto škol na tom, aby byl každodenní život jejich školy obohacen o globální dimenzi.

V letošním roce se Světovými stanou tyto školy:
• Gymnázium ALTIS Praha
• Gymnázium, Havířov-Město
• Gymnázium Kadaň
• Gymnázium Mnichovo Hradiště
• SPŠS a OA Kladno
• ZŠ Zámecká, Litomyšl
• ZŠ Šumavská, Šumperk
• OA a VOŠE Tábor
• ZŠ a MŠ Šrámkova, Opava
• Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec
• Střední průmyslová škola Rakovník
• Střední průmyslová škola chemická Brno

Více informací o projektu Světová škola:
www.varianty.cz/svetovaskola
https://www.adra.cz/vzdelavani/svetova-skola

Kontakty:

Tereza Čajková

mobil:734 795 307

e-mail: tereza.cajkova@adra.cz

 

Další informace naleznete ve Zpravodaji Světové školy na tomto odkazu.