V neděli 2.6.2019 se v rámci programu Světová škola uskutečnila vzdělávací akce v režii ZŠ Trojská. Formou her a úkolů se děti seznámily s největšími ekologickými problémy naší planety a společně přemýšlely o tom, jak mohou sami přírodě pomoci.

Na několika stanovištích se děti dozvídaly například o tom, kolik let se rozkládají v přírodě různé materiály. Nebo také to, čím vším můžeme nahradit v dnešní době nadužívané plasty – slyšeli už jste například o škrobovém „igeliťáku“, který se v přírodě za pár týdnů rozloží? Na ZŠ Trojská ho znají!

Akce se kromě samotné ZŠ Trojská zúčastnily i děti z okolních mateřských škol, a o soutěžící proto nebyla nouze. Každý účastník obdržel na startu noviny, kde kromě úkolů mohl nalézt i spoustu informací o přírodě, ekologii a udržitelnosti. I leckteří rodiče nedokázali odolat! Ve stínu stromů si se zájmem listovali ve zmíněných novinách a dozvídali se, co všechno můžeme dělat i jinak.

Příjemnou atmosféru dokreslovala modrá obloha, sluníčko a stůl plný dobrot, které napekly paní učitelky. A samozřejmě nemohla chybět odměna! Každý, kdo dokončil všechny úkoly obdržel vysvědčení a  dárek – nezbývá než doufat, že pětek bylo málo a každý si odnesl nové nápady a inspiraci jak se lépe starat o naši planetu.