Ve školním roce 2014/2015 jsme společnými silami mohli působit na školách po celé ČR, kde jsme uskutečnili celkem 153 programů (workshopů) na mateřských, základních a středních školách. Těchto 153 programů realizovalo našich 27 lektorů, mezi které patří také členové užšího realizačního týmu.

Kdo jsou naši lektoři? Jsou to převážně mladí lidé, kteří vnímají svět v širších souvislostech a kterým nejsou lhostejné životy lidí kolem nich, včetně dětí a mladých lidí. Lidé s rozličnými zkušenostmi (z ČR, ale i z nejrůznějších zemí světa), různého odborného zaměření, které spojuje ochota společně pracovat jako tým a předávat své zkušenosti zajímavou a zábavnou formou dál.

Pro tento účel pořádáme pravidelná lektorská setkání, vždy v Praze (pro českou lektorskou sekci) a v Olomouci (pro moravskoslezskou lektorskou sekci). Právě z červnového setkání v Olomouci pochází tato fotografie moravskoslezské části našeho týmu.

Moravskoslezští lektoři Opravdového světa

Na setkáních sdílíme své aktuální zážitky ze škol, věci, které nás potěšily, výzvy, kterým jsme čelili a probíráme také různé řešení situací, které nastaly. Zároveň zde také prohlubujeme odborné znalosti našich lektorů a společně budujeme náš lektorský tým. Níže uvedené fotografie pochází z velice zajímavé lekce od jedné z našich lektorek na téma jak pracovat s předškolními dětmi.

         

Náš tým je sice rozdělen na dvě sekce a ty dále na krajské týmy, v případě nutnosti si ale vzájemně vypomáháme, protože hlavní nejsme my, ale děti a mladí lidé.

Abychom Vám naši práci alespoň částečně přiblížili, přinášíme několik faktů o uplynulém školním roce:

 • Počet programů na školách byl 153 (nejvíce za poslední léta)
 • Nejvíce programů jsme uskutečnili na základních školách (93) na mateřských školách (46), na středních školách jsme uskutečnili 14 programů.
 • Celkem našimi programy prošlo tento školní rok 3 874 dětí a mladých lidí
 • Počty účastníků byly 2 396 na ZŠ, 1 114 na MŠ a 364 na SŠ
 • Tyto programy realizovalo 27 našich lektorů, z toho 15 z české sekce a 12 z moravskoslezské sekce
 • Nejoblíbenějšími programy na mateřských školách byly programy Daleká cesta čokolády (15x), Výlet do světa: Keňa (11x) a Daleká cesta banánu (9x)
 • Nejoblíbenějšími programy na základních školách byly programy Daleká cesta čokolády (40x), Daleká cesta trička (16x) a Skutečná cena potravin (10x)
 • Nejoblíbenějšími programy na středních školách byly programy Fair Trade (v češtině i v angličtině) (5x), Migrace (4x) a Vzdělávání mezi plechy (2x)
 • Kraje, ve kterých jsme lektorovali nejčastěji byly Praha (50x), Středočeský kraj (48x) a Moravskoslezský kraj (17x)

       

 • Celkově jsme lektorovali v 10 z 14 krajů (včetně Prahy)
 • Počet obcí, ve kterých jsme v tomto školním roce lektorovali, byl 42
 • Nejvíce programů v jedné obci jsme lektorovali v Praze (50), Opavě (8), Žiželicích (7), Kouřimi (6), Klech (6), Třebíči (6) a Slatiňanech (6)
 • Navštívili jsme také spoustu malých obcí, nejmenší byl Stašov na Berounsku (s 304 obyvateli), Vlkava na Mladoboleslavsku (368 obyvatel) a Mašovice na Znojemsku (408 obyvatel).
 • Naopak největšími městy, kde jsme lektorovali, byla Praha, Brno a Ostrava.

Děkujeme všem partnerům a dárcům, školám, žákům i studentům za spolupráci, za to, že společně můžeme dělat tento svět lepším.

Těšíme se na školní rok 2015/2016!

Váš tým Opravdového světa