Cílem takových seminářů je seznámit vyučující s inovativními metodami, kterými lze průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech vyučovat. Seminář je zaměřen zejména na rozšíření znalostí v oblasti globálních témat (odpovědné spotřeby, chudoby) a rozšíření didaktické kompetence v oblasti metod kritického myšlení.  Součástí semináře je vždy 1 modelová lekce, která vychází z praxe společnosti ADRA na základních školách.

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování vzdělávacího semináře do svého portfolia.

Více o objednání semináře zde.