Co mají společného sova Jířa, myška Píďa, kanec Mugumbo a bobr Oskar? Jedná se o hrdiny nové metodické příručky věnující se globálnímu a rozvojovému vzdělávání pro předškolní pedagogy, která nedávno spatřila světlo světa a máme z ní velikou radost.

Témata globálního a rozvojového vzdělávání (GRV) najdeme v Rámcovém vzdělávacím programu pro MŠ, mají totiž své důležité místo i v předškolním věku. Už odmalička je třeba učit se orientovat v dnešním složitém, provázaném světě. Myslíme si, že semínko zasazené ve správný čas je na cestě za poznáním klíčové. Zabalili jsme proto zdánlivě náročná témata do pohádek, obrázků, her a aktivit tak, aby byla dětskému srdci co nejblíže. Věříme, že v tomto podání děti zaujmou a odnesou si z nich nejenom zážitky, ale i poznatky a zvídavé otázky. Globální témata se totiž týkají každého z nás – v každém věku, v každé zemi, za každého počasí.

17 cílů udržitelného rozvoje je v příručce zpracováno jako 17 lekcí, z nichž si můžete vybrat téma, které vás aktuálně zajímá. Zastoupena jsou tu témata jako např. ochrana přírody, odpovědná spotřeba, ochrana zdraví, vzdělání nebo rovnost mezi lidmi. Děti budou společně budovat studnu, navrhnou kouzelnou továrnu, která z odpadů vyrábí krásné věci, pomohou nemocnému africkému prasátku, vyčistí špinavý potok nebo zachrání lesní zvířátka před ničivým požárem. Přitom si uvědomí spoustu souvislostí, budou se učit spolupráci, empatii a pomoci a pochopí, že i ony mohou aktivně přispět k řešení problémů.

Lekce jsou koncipovány vždy na 45–60 minut. U každé z nich naleznete zařazení do Rámcového vzdělávacího programu (RVP), získané znalosti a postoje a potřebné pomůcky. Na konci každé lekce jsou pak uvedeny možnosti pro rozšíření témat do dalších výukových bloků a užitečné odkazy.

Veškeré materiály jsou volně a zdarma dostupné tady.

Líbí se vám nová metodika pro MŠ? Využili jste ji ve výuce? Máte k ní jakékoliv připomínky, pochvaly, náměty? Které zvířátko je podle vás největší sympaťák? 🙂 Napište nám!