Jak moc nepostradatelné jsou včely v přírodě? Co všechno pro nás tato malá zvířátka dělají? A jak by vypadal svět bez nich?

Každý jistě ví, že včely opylují květy a vyrábí med. Jaký další význam má ale tento proces pro člověka? Věděli jste například, že 90 % veškerých kvetoucích rostlin je závislých na pomoci zvířecích opylovačů? Nebo že celá třetina veškeré zemědělské produkce na Zemi je ovlivněna právě procesem opylení? To se však netýká jen produkce potravin – mezi rostliny závislé na opylení patří i bavlna, len či rostliny využívané pro výrobu léků a paliv. Co z toho plyne? Bez včel budeme nazí, hladoví a k tomu všemu budeme muset chodit všude pěšky!

Teď ale vážně: pokud se nebudeme snažit včely chránit, riskujeme oslabení procesu opylení a snížení produkce potravin. Stále se zvětšující populace a také globální snaha o vymýcení hladu a chudoby však vyžaduje pravý opak.

Co tedy nejvíce ohrožuje včelí populace?

V první řadě je to neustále rostoucí užívání pesticidů. Pesticidy působí na nervový systém včel, a způsobují dezorientaci, neschopnost pozřít potravu a velmi často je pro včelu kontakt s takovou látkou fatální.
Další velké nebezpečí pro včelí kolonie představují paraziti – a to především Kleštík včelí. Tento parazit se živí včelí krví a kromě toho také přenáší množství virových onemocnění. Napadená kolonie není schopná se parazita sama zbavit, a během 1-3 let většinou podlehne.
Mimo to trpí včely ztrátou přirozeného prostředí. Urbanizace, extenzivní zemědělství a ztráta biodiverzity mají negativní efekt na jejich přirozený způsob života a ohrožují jejich další přežití.

A jak můžeme včelám pomoci my sami?

Pokud máme zahrádku, za vysazení kvetoucích rostlin či bylinek nám naši včelí sousedé jistě poděkují. K zahození není ani takový včelí domeček – úkryt pro včelky samotářky. Také máme možnost volby jako spotřebitelé – nákupem produktů organického zemědělství podpoříme pěstování potravin bez použití nebezpečných hnojiv a pesticidů. Sami bychom se přitom měli vyhnout užívání těchto látek na vlastní zahrádce.

A abychom šli příkladem, v červnovém kole našeho ADRA Kvízu o udržitelném rozvoji obdrží tři výherci právě včelí domeček. Do soutěže ho laskavě věnovala společnost Zelená domácnost, které tímto děkujeme.