Dnes, 22. dubna 2019, slavíme již podesáté Den Země (Mother Earth Day).

Měl by nám připomínat, že veškerý život může existovat jenom díky bohatství, které nám naše planeta poskytuje. Měli bychom se proto snažit, aby toto bohatství zůstalo zachováno i pro budoucí generace. Každoročně inspiruje Den Země k mnoha užitečným činnostem – uklízí se v okolí škol, parků a lesů, pořádá se mnoho ekologicky laděných událostí a lidé se mohou lépe zamyslet nad dopadem svých činností. Pokud totiž budeme pokračovat současným tempem, nenávratně změníme podobu naší planety a života tak, jak ho známe. Nadměrné využívání přírodních zdrojů, extenzivní zemědělství, nezodpovědná produkce a výroba, znečištění – to vše jsou činnosti, které bychom měli ve vlastním zájmu omezit a vyhnout se tak jejich neblahým následkům. Přeci jen je planeta Země naším domovem, a my bychom o ni měli pečovat stejně jako pečuje ona o nás. Dobře můžeme současnou situaci ilustrovat na příkladu pěstování bavlny.

Bavlna – dobrý sluha, špatný pán

Bavlna je nejrozšířenější surovinou pro výrobu oblečení. Její pěstování je ale v mnoha ohledech problematické – bavlník vyžaduje specifické klimatické podmínky a většina jeho produkce pochází z méně rozvinutých států. V nich neplatí tak přísná ekologická nařízení jako v Evropě či USA, a rostliny jsou masivně ošetřovány hnojivy a pesticidy. Globálně na pěstování bavlny připadá až 16 % celkové spotřeby pesticidů na světě.[1] Tyto látky nejenže zůstávají v bavlně při jejím následném zpracování, ale také v půdě a vodě. Nároky na vodu jsou v případu bavlny extrémně velké – na jedno tričko je třeba až 2 720 litrů vody.[2] Jaký dopad to může mít na životní prostředí je patrné na příkladu Aralského jezera – kvůli pěstování bavlny klesla jeho hladina o více než 25 metrů, a v současné době už netvoří souvislou vodní plochu. Jak z toho ale ven, aniž bychom se museli přestat oblékat? Biobavlnou!

Biobavlna je pěstována bez použití chemických látek, při jejím pěstováním tedy nedochází k poškozování životního prostředí. Jsou využívány přírodní postupy a hnojiva a následné zpracování se řídí přísnými ekologickými pravidly. Namísto užití insekticidů jsou v bavlněných polích vysazovány určité druhy rostlin, které podporují výskyt přirozených nepřátel škůdců. Tímto způsobem také dochází k podpoře biodiverzity. Představuje tedy výrazně ekologičtější variantu k naplnění našich potřeb – a my můžeme zůstat oblečení! Hurá!

Biobavlna a…

ADRA Kvíz o udržitelném rozvoji

V poslední době zažívá ekologická móda boom a oblečení z biobavlny je čím dál oblíbenější.

Lidé si čím dál více uvědomují dosah svých rozhodnutí, a stále častěji volí produkty šetrné k přírodě.

Není co řešit – být ekolog je v poslední době zkrátka in!

Abychom tento trend podpořili, v rámci našeho kvízu mohou v dubnovém kole soutěžící vyhrát tričko z biobavlny. Děkujeme našemu sponzorovi, společnosti EtikButik, za poskytnutí cen.

 

[1] The Deadly Chemicals in Cotton, Environmental Justice Foundation in collaboration with Pesticide Action Network UK, 2007,London, UK

http://www.cottoncampaign.org/uploads/3/9/4/7/39474145/2007_ejf_deadlychemicalsincotton.pdf

[2] The water footprinf of cotton consumption, UNESCO-IHE. Institute for Water Education, 2005.

https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf