20. října si připomínáme Den stromů. Stromy si zaslouží naši pozornost z mnoha důvodů. Proč se v minulosti začal slavit den stromů a proč bychom jej měli slavit my dnes?

Z historie Dne stromů

Nápad slavit Den stromů vznikl už v polovině 19. století v Nebrasce ve Spojených státech. Tamější krajina byla popisována jako krajina „beze stromů“, což změnil jeden místní osadník, novinář, který sám stromy a keře sázel a prostřednictvím novin k tomu vyzval i své spoluobčany. Svým nadšením dokázal strhnout velké množství lidí a zrodil se tak „The Arbor Day“ – Den stromů, který připadl na 10. dubna 1872.
Do Čech myšlenku oslavy stromů přinesl Svaz spolků okrašlovacích, který si obrovský význam stromů uvědomoval, a poprvé se zde Den stromů masově slavil počátkem dubna roku 1906. Tradice přerušená válkami a komunistickým režimem byla znovu obnovena až v roce 2000. Datum první oslavy svátku stromů bylo stanoveno na 20. října, protože v mnoha lokalitách České republiky jde o vhodný termín pro sázení stromů a podzim je také časem, kdy stromy hrají všemi barvami a lidem poskytují svoje plody. Akce ke dni stromů pořádá mnoho organizací, často jsou spojené se sázením stromů a osvětou. Od roku 2002 Nadace Partnerství pořádá také anketu Strom roku a realizuje projekt Sázíme budoucnost, jehož cílem je během pěti let vysadit 10 milionů nových stromů pro odolná města a zdravou krajinu a patřičně o ně pečovat.

Stromy se bez nás obejdou. Obejdeme se my bez nich?

Když se zeptáme na otázku, k čemu jsou užitečné stromy, i malé děti napadne spoustu věcí. Je toho skutečně mnoho, v čem nám jsou stromy prospěšné.

  • Stromy produkují kyslík, který dýcháme a který bezpodmínečně potřebujeme k životu.
  • Umí odstraňovat z atmosféry skleníkové plyny, jsou v tom dokonce úspěšnější než sebelepší technika!
  • Významně ochlazují místní klima, což poznáme zejména v letních vedrech. Jsou takovou přírodní klimatizací. Zkuste si v takovém prázdninovém poledním žáru sednout pod pergolu, a pak pod strom. Kde vám bude lépe?
  • Dřeviny v krajině pomáhají se zadržováním srážek. Dokážou nasát velké množství vody a tu pak postupně uvolňovat. Porosty dřevin tímto způsobem výrazně zabraňují erozi půdy.
  • Fungují také jako filtry prachu a hluku a poskytují ochranu před silným větrem.
  • Stromy poskytují úkryt, útočiště a obživu mnoha druhům živočichů – savcům, ptákům i hmyzu.
  • Dávají nám dřevo na topení, materiál pro stavbu domů, výrobu nábytku nebo papíru.
  • Stromy jsou krásné. Odedávna působily na estetické cítění člověka. Prastaré stromy mívaly hluboký kulturní, ale i sakrální význam. Díky své dlouhověkosti se stávají svědky mnoha lidských osudů. Modernímu městskému člověku odtrženému od přírody stromy pomáhají vnímat přirozené přírodní rytmy, například střídání ročních období.
  • Stromy nás zbavují stresu a napětí. Kdo z nás nechodí rád načerpat síly do lesa?

Přesto stromy z naší krajiny mizí, často se kácí zbytečně nebo musí ustoupit nové výstavbě. V tropických oblastech je důvodem kácení zase těžba exotického dřeva, těžba nerostných surovin a/nebo potřeba nové zemědělské půdy pro pěstování plodin (např. palmy olejné) a pastvu dobytka. Mizení stromů a měnící se klima představuje hrozbu pro celou naši civilizaci. Důsledky masivního kácení deštných pralesů zřejmě brzy pocítíme na vlastní kůži.

Co říci závěrem? Bez stromů se skutečně neobejdeme. Chraňme vzrostlé stromy před kácením, pečujme o ně a sázejme nové. Při nákupech dejme přednost produktům, jejichž výroba neohrožuje deštné pralesy (např. ty bez palmového oleje). Nenechme stromy umřít, jako se to stalo v komiksu Matěje Peterky z naší Komiksové soutěže. Ony nám to mnohonásobně vrátí.

Jak nám umřel les
Autor komiksu: Matěj Peterka, 2018
Cíl: 15 – Život na souši