Připravili jsme pro vás novou metodickou příručku na témata globálního vzdělávání určenou pro žáky 1. stupně ZŠ!

Naleznete v ní šest kompletně zpracovaných výukových lekcí v tématech, která vycházejí ze 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN. Soubor těchto cílů představuje škálu témat a problémů, s nimiž se v současné době lidstvo potýká.

Témata lekcí byla vybrána tak, aby byla blízká žákům 3.–5. tříd ZŠ. Společně s hlavními dětskými hrdiny Emou a Štěpánemkomiksovými příběhy z jejich každodenního života, které jsou součástí každé lekce, žáci snadno pronikají do témat, jako je udržitelná spotřeba a čerpání zdrojů, vzdělávání a zdravotní péče v chudých zemích, jinakost, schopnost empatie k druhým lidem nebo udržitelná doprava.

Některé z lekcí vyžadují důkladnější přípravu učitele. Prosíme, nezalekněte se jí. Uvidíte, že se vydaná námaha mnohonásobně vyplatí a děti nové, zážitkové způsoby učení náležitě ocení. Přáli bychom si, abyste se v našich lekcích inspirovali i pro svou další výuku.

Lekce inspirují k navázání i v dalších hodinách i předmětech. U každé lekce jsou uvedeny cíle, relevantní kompetence, zařazení do Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a potřebné pomůcky. Na konci každé lekce najdete další tematické tipy do výuky, seznam použitých materiálů a další užitečné odkazy a literaturu k tématu.

Metodická příručka včetně doplňujících materiálů je zdarma ke stažení ZDE.

Jak se vám nová metodika líbí? Jak se osvědčila ve výuce? Co oceňujete a co byste naopak zlepšili? Napište nám!