Zajímá se vaše škola o globální problematiku?

Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody?

Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa?

Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola!

 

Co zapojením do sítě Světových škol získáte? 

  • Metodickou podporu při zařazování průřezových témat (VMEGS, MKV, EV, VDO) do výuky (metodické materiály). 
  • Konzultace při začleňování GRV témat do ŠVP a další možnost účastnit se akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…).
  • Prestižní ocenění pro Vaši školu

Program globálního rozvojového vzdělávání nabízí partnerským školám metodickou podporu, semináře, publikace, konzultace při začleňování GRV témat do ŠVP a další podporu. Pokud by vaše škola měla zájem usilovat o ocenění Světová škola, můžete počítat s tímto kompletním servisem z naší strany. Co je naopak nezbytné ze strany školy pro úspěšnou spolupráci a naplnění cíle, je fungující školní tým vybraných pedagogů a motivovaných studentů a jejich účast na úvodním a závěrečném semináři (říjen 2013 a červen 2014)

Další ročník začíná v září 2013. Více informací na našem webu naleznete zde.

Podrobnější informace ke kritériím a časovému průběhu akcí Vám rádi poskytneme na tereza.cajkova@adra.cz.