TOP 5 Globálního vzdělávání

Pod vedením neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko jsme společně s dalšími čtyřmi organizacemi sestavili přehled nejlepších aktivit globálního vzdělávání. Tipy se hodí pro formální i neformální vzdělávání. 
 
Jedná se například o kurzy kritického myšlení, vzdělávací akce ke klimatickým změnám, metodické příručky k občanskému vzdělávání, webové stránky zachycující sociální nerovnosti ve světě nebo konferenci o globálním vzdělávání.
 
Zástupkyně pěti hlavních organizací věnujících se globálnímu vzdělávání přispěly každá pěti osobními tipy. Výsledný přehled se věnuje globálním tématům i jednotlivým principům a hodnotám. Přehled se jmenuje TOP 5 globálního vzdělávání, ke stažení je ZDE nebo na webových stránkách organizace Fairtrade Česko a Slovensko.
 
 
 
A proč se lidé mají věnovat globálnímu vzdělávání, popisují spoluautorky dokumentu: „Jednání každého z nás utváří svět, ve kterém žijeme. Globální vzdělávání pomáhá chápat svět v souvislostech a přijímat odpovědnost za své chování,“ shrnuje Eliška Masná z ADRY.
 
„Globálnímu vzdělávání má smysl se věnovat proto, aby děti a mladí lidé rozuměli souvislostem světa, ve kterém žijí a uměli se vypořádat se složitými otázkami současnosti. Aby dokázali kriticky myslet a nepodléhat strachu, aby nacházeli řešení problémů kolem sebe, která jsou odpovědná k přírodě i lidem na celém světě,“ zdůrazňuje Veronika Endrštová ze vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni.
 
„Pokud chceme dojít k udržitelnosti naší planety i pro naše budoucí generace, je potřeba vnímat Zemi jako jeden celek. My si žijeme v malebné zemičce uprostřed Evropy, svět je však mnohem komplexnější, a ačkoliv si to lidé u nás moc často neuvědomují, mnoho problémů, které nyní sužují i naši zemi, mají kořeny v zemích mnohem vzdálenějších. Díky globálnímu vzdělávání na tyto „kořeny“ můžeme poukazovat a otevírat společenskou diskusi, proč tomu tak je a co já jako jednotlivec či skupina můžu udělat proto, aby se ta situace zlepšila,” vyzdvihuje Šárka Zápotocká z Charity ČR.
 
Svou osobní motivaci připojit se do vytvoření tohoto přehledu popsala i metodička a lektorka Lenka Pánková ze vzdělávací organizace ARPOK: „Globální témata souvisí s našimi životy tady a teď, proto by měla být běžnou součástí výuky na školách, ale i vzdělávacích aktivit mimo školu. Pro nás je důležité, aby učitelé a vzdělavatelé věděli, kam sáhnout pro pomoc v podobě různých zdrojů, a aby se žáci nebáli být akční.”
 
Kontakty pro další informace:
Stanislav Komínek, autor přehledu, stanislav.kominek@fairtrade-cesko.cz, 774 737 176
Eliška Masná, autorka tipů za organizaci ADRA, eliska.masna@adra.cz