Program PRVák nabízí v březnu a dubnu 2011 dva tematické dny za poloviční cenu! Jedná se o tematický den o migraci „Po zemi, po moři i vzduchem“ a tematický den o cizincích se zaměřením na Vietnam „Cizinci v ČR: Vietnamci“. Aktuální cena programu po slevě je v závislosti na věku dětí 500,- (1. stupeň – 5 vyuč. hodin) či 600,-   (2. stupeň – 6 vyuč. hodin) za jednu třídu. Tematické dny jsou připraveny ve variantách pro žáky všech ročníků základních škol.

Po zemi, po moři i vzduchem (tematický den o migraci)

Lidé se stěhují po celém světě už od počátku lidských dějin. Používají různé dopravní prostředky. Cesty, po kterých putují, a důvody, kvůli kterým se rozhodli odejít ze svého domu, jsou také rozmanité. Zdá se, že s vývojem rychlejších dopravních prostředků se zvyšuje počet lidí na cestách, a stále více lidí má s dalekými či dlouhými cestami svou osobní zkušenost.
Migraci lze dělit podle toho, z jaké pozice se na ni díváme – může být v rámci jednoho státu nebo mezinárodní, dobrovolná nebo nedobrovolná, přechodná či trvalá, individuální nebo kolektivní a legální nebo ilegální. Těmito různými pohledy zasazenými v souvislostech, se budeme interaktivně zabývat na tematickém dni o migraci.

Cizinci v ČR: Vietnamci (tematický den o cizincích)

Žáci se na příkladu vietnamské komunity seznámí problematikou cizinců v Čechách. Na začátku programu se žáci dozvědí, jaký je rozdíl mezi cizinci a menšinou a seznámí se s podrobnějšími informacemi o cizincích v Čechách. Na vlastní kůži si zažijí, jaké to je ocitnout se v jiné kultuře, které nerozumí. V další části programu jsou žáci prostřednictvím krátkých textů, fotografií a filmového materiálu seznámeni s životem Vietnamců u nás. Žáci se seznámí s tím, jak Vietnamci vnímají naší společnost a jak vnímají sebe sama v české kultuře. Velká část programu je zaměřena na mladší generaci Vietnamců, kteří dle jejich vlastních slov „vypadají jako Vietnamci, ale cítí se jako Češi“. V průběhu programu mají žáci možnost se zamyslet nad tím, které jejich dosavadní názory jsou opodstatněné a které ne.

Pokud máte zájem o realizaci některého z tematických dnů, kontaktujte prosím koordinátorku výukových programů, Evu Vítkovou (eva.vitkova@adra.cz, +420 733 169 638).