V květnu jsme se našich žáků ptali, proč nemohou některé děti chodit do školy. Po celém světě je totiž 57 milionů dětí, které do školy nechodí. Jak je to ale možné?

Polovina z těchto dětí se nachází v Africe. Mezi nejčastější překážky patří nejen nedostatek škol, ale také finanční nedostupnost. Ne všude je škola zdarma, a některé děti nemají peníze například na školní pomůcky či povinnou školní uniformu. Do některých škol zase vůbec nesmí dívky. 

Čtvrtý z Cílů udržitelného rozvoje si proto klade za cíl do roku 2030 umožnit všem dětem alespoň základní vzdělání, a zvýšit tak jejich šance na kvalitní a šťastný život. Každý stát by měl proto zabezpečit dostatek škol, aby je mohli navštěvovat i ti nejchudší. Také by měl být dostatek kvalifikovaných učitelů, kteří kromě základních dovedností zvládnou připravit děti na budoucnost a předat jim praktické dovednosti.

Děkujeme všem, kteří v našem kvízu odpověděli a projevili zájem o toto palčivé téma. Výhercům gratulujeme a obratem posíláme krásné encyklopedie o přírodě, které do soutěže věnovalo knihkupectví Dobrovský.

P.S. Držíme palce soutěžícím v našem červnovém kole – tentokrát se věnujeme Cíli č. 15 – Život na souši.