Potkali jste dnes na svých cestách městem oranžově nasvícenou budovu? Jedná se o podporu kampaně Organizace spojených národů „UNiTE by 2030“ proti globální pandemii násilí na ženách.

Součástí kampaně je i tzv. 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí s cílem podnítit iniciativy na ukončení násilí na ženách a dívkách, překonat stereotypy a lhostejnost. Kampaň začíná vždy 25. listopadu a vrcholí 10. prosince na Den lidských práv. Do kampaně se každoročně zapojují významné památky a budovy po celém světě.

orangetheworld

Násilí na ženách a dívkách je nejrozšířenějším porušováním lidských práv na světě.  Jak uvádí OSN, jeho výskyt posílila v minulých dvou letech pandemie covid-19 a nyní ho dál umocňují vzájemně se prolínající krize, jako je změna klimatu, globální konflikty nebo ekonomická nestabilita.

Věděli jste, že:

  • celosvětově se téměř jedna třetina žen za svůj život setkala s fyzickým nebo sexuálním násilím ze strany svého partnera nebo jiného muže?
  • 10 % žen v EU zažilo od svých 15 let sexuální obtěžování v kyberprostoru?
  • drtivou většinu (92 %) odhalených obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování tvoří ženy?
  • méně než 40 % žen, které zažijí násilí, vyhledá pomoc?
  • nejméně 158 států má přijaté zákony o domácím násilí a 141 států má zákony zabývající se problémem sexuálního obtěžování na pracovišti; to však neznamená, že všechny vyhovují mezinárodním standardům a jsou naplňovány a vynucovány?

(Zdroj: OSN)

Nebuďme lhostejní ke svému okolí! Možná je v něm žena, která potřebuje naši pomoc.