Organizace spojených národů uveřejnila výroční, a letos také poslední, zprávu o naplňování Rozvojových cílů tisíciletí. Poslední je tato zpráva proto, že termín pro naplnění cílů byl stanoven právě na letošní rok. Rozvojové cíle tisíciletí, nazývané někdy také jako Miléniové cíle, se staly během 15 let nejúspěšnější globální platformou zaměřenou na odstranění chudoby ve světě. Co se od roku 2000 podařilo a kde má svět stále ještě mezery?

Když se v roce 2000 státníci všech členských zemí Organizace spojených národů sešli na Summitu tisíciletí v New Yorku a podepsali tzv. Miléniovou deklaraci, jednalo se o průlomový počin. Světové společenství se tehdy jednotně zavázalo podniknout nezbytné kroky k naplnění osmi Rozvojových cílů tisíciletí, které směřují k odstranění chudoby v rozvojovém světě. Cíle byly pak dále rozděleny do 18 úkolů měřených více než 40 indikátory. Vznikl tak celosvětový plán akcí a rozvojových strategií zaměřených na vymýcení chudoby a zvýšení kvality života všech lidí na naší planetě.

Je rok 2015 a přišla doba velkého bilancování. Při pohledu na statistiky naplňování Rozvojových cílů je jistě mnoho důvodů k radosti, ale zároveň s nimi přichází i zjištění, že stále ještě žije na světě mnoho lidí v chudobě a marginalizaci.

Shrňme si tedy hlavní úspěchy této globální iniciativy:

 • Od roku 1990 kleslo procento světové populace žijící v extrémní chudobě (1,25 USD na den) ze 47 na 14 %, což je 836 milionů lidí oproti původní 1,9 miliardě.
 • Počet lidí čítající tzv. pracující střední třídu se ztrojnásobil.
 • Počet podvyživených lidí obývajících rozvojové země klesl o polovinu, z 23,3 na 12,9 %.
 • Základní školní docházka se zvýšila z 83 % v roce 2000 na 91 %, stejně vzrostla také gramotnost světové populace.
 • Daří se odstraňovat genderovou nerovnost, více dívek chodí do základních škol, více žen má šanci získat zaměstnání a počet žen v parlamentech se zdvojnásobil.
 • Úmrtnost dětí do pěti let klesla o polovinu, z 90 na 43 úmrtní na 1000 živě narozených dětí.
 • O polovinu se snížila také úmrtnost matek při porodu.
 • 71 % porodů proběhlo za asistované odborné péče, oproti 59 % v roce 1990.
 • Počet nově nakažených virem HIV klesl z 3,5 milionu na 2,1 milionu mezi lety 2000 a 2013.
 • 13,6 milionu lidí nakažených HIV má nyní přístup k antiretrovirální léčbě, což je obrovský nárůst oproti 800 tisícům v roce 2003.
 • Výskyt případů onemocnění malárií klesl o 37 % a smrtelnost této nemoci o 58 %.
 • Ozónová vrstva planety by se měla zcela obnovit do poloviny tohoto století.
 • 1,9 miliardy lidí získalo přístup k vodovodnímu zdroji.
 • 2,1 miliardy lidí má lepší přístup k sanitárnímu zařízení.
 • Oficiální rozvojová pomoc poskytovaná rozvinutými státy se zvýšila o 66 % a dosahuje nyní hodnoty 135,2 miliardy USD.
 • 95 % světové populace má přístup k mobilnímu telefonnímu signálu.
 • K internetu je dnes připojeno 3,2 miliardy lidí.

Navzdory mnoha úspěchům čelí lidstvo stále mnoha výzvám a problémům. Boj s chudobou a celosvětový pokrok není rovnoměrný a řada jedinců, regionů, ale i celých států zůstává v rozvoji pozadu. Nedaří se zcela odstraňovat nerovnost mezi muži a ženami, ženy žijí častěji v chudobějejich příjem je v průměru o 24 % nižší. Výrazné rozdíly jsou také mezi venkovskými a městskými oblastmi. Polovina obyvatel venkova nemá například přístup k sanitárnímu zařízení či k odborné lékařské asistenci při porodu.

Velkou výzvou zůstávají globální klimatické změny a ochrana životního prostředí. Produkce emisí oxidu uhličitého se od roku 1900 zdvojnásobila a 40 % obyvatel světa je ohroženo nedostatečným přístupem k vodním zdrojům. Ke konci roku 2014 vyhnaly válečné konflikty z  domovů 60 milionů lidí. Kdyby vznikl nový stát tvořený pouze těmito uprchlíky, byl by 24. populačně největší zemí světa. Okolo 800 milionů mužů a žen žije přes veškeré snahy v extrémní chudobě a trpí hladem. 57 milionů dětí nechodí do školy. 16 000 dětí zemře každý den, ještě než oslaví páté narozeniny, většinou z důvodů, kterým lze předcházet.

Před lidstvem stojí nyní nová výzva – jak navázat na úspěch Rozvojových cílů a zároveň jak se poučit z jejich neúspěchů. V září tohoto roku budou zástupci členských zemí OSN hledat na tyto otázky odpovědi a budou rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat tzv. post-2015 rozvojová agenda. Do popředí se po 15 letech boje proti chudobě dostává téma udržitelného rozvoje, tedy způsobu, jak zajistit důstojný život obyvatelům současného světa s ohledem na potřeby našich budoucích generací.

Celá zpráva o naplňování Rozvojových cílů tisíciletí pro rok 2015 je k dispozici zde.