Jak se pozná škola, která je světová a co to znamená učit světově? V rámci projektu Světová škola, který společně organizují neziskové organizace Člověk v tísni a ADRA, se světovou se může stát škola, která učí své žáky diskutovat o globálních problémech a souvislostech i přemýšlet, jak se v nich orientovat a jak je řešit. 12. 6. 2013 obdrželo v Praze certifikát Světová škola 12 základních a středních škol z celé republiky. Titul Světová škola je odměnou za téměř roční intenzivní spolupráci žáků, studentů, učitelů i vedení těchto škol na tom, aby se každodenní život jejich školy obohatil o globální dimenzi. 

Kritéria pro udělení titulu Světová škola vycházejí z cílů a principů globálního rozvojového vzdělávání (GRV) uvedených v Národní strategii globálního rozvojového vzdělávání 2011-2015. Ta definuje globální rozvojové vzdělávání jako celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích, usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují, a směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život. Podrobná kritéria pro udělení certifikátu Světová škola si můžete přečíst zde.

 

Jak probíhá projekt Světová škola v praxi?

Úspěšné týmy složené z žáků, studentů a učitelů škol z celé České republiky ve svých projektech zpracovávaly konkrétní „lokální problémy“ mající globální přesah. Se získanými informacemi a návrhy řešení pak školy dokázaly vstoupit na veřejnost i do médií.  Školy si také vyzkoušely, jak pro realizaci projektů získat partnery a podporu z řad místních institucí, médií či firem. Ohlasy zapojených školních týmů jsou kladné a témata globálního rozvojového vzdělávání se skutečně stávají součástí života školy. „Pro mě osobně byl nejvýznamnějším fakt, že práce žáky (zejména) v konečné fázi projektu doslova strhla – na akci se těšili, dávali si záležet, aby vše klaplo tak, jak mělo. Uvědomili si, že jsou součástí týmu a že jejich případný nezdar by ovlivnil výsledek celé akce,“ říká jeden za zapojených učitelů Stanislav Švejcar ze ZŠ Zámecká v Litomyšli.

Světové školy roku 2013

V letošním roce se Světovými stanou tyto školy:

 • Gymnázium ALTIS Praha
 • Gymnázium, Havířov-Město
 • Gymnázium Kadaň
 • Gymnázium Mnichovo Hradiště
 • SPŠS a OA Kladno
 • ZŠ Zámecká, Litomyšl
 • ZŠ Šumavská, Šumperk
 • OA a VOŠE Tábor
 • ZŠ a MŠ Šrámkova, Opava
 • Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec
 • Střední průmyslová škola Rakovník
 • Střední průmyslová škola chemická Brno

O projektu Světová škola

Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s o. s. ADRA. Nad projektem Světové školy převzal záštitu místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Projekt je určen všem typům škol.  Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků:  uč se – zjišťuj – jednej.

Světová škola je místem, kde:

 • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
 • žáci se pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
 • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
 • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
 • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;
 • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

 

Projekt byl finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Více informací:

 

www.varianty.cz/svetovaskola

 

https://www.adra.cz/vzdelavani/svetova-skola