Víte, jaký je význam slova klub? Podle slovníku cizích slov je klub charakterizován jako spolek či sdružení osob se společnými zájmy. I v případě našeho klubu tomu tak je. Začátkem roku vznikl v Domově se zvláštním režimem, v domově Beskyd „Pánský klub“, kde se pravidelně co 14 dní společně scházejí dobrovolníci s uživateli domova. Ženám je vstup do „Pánského klubu“ zakázán, neboť muži mezi sebou vedou zajímavé diskuze, sdílejí názory, které jsou vhodná jen pro mužská ucha. 🙂 

A o čem si společně povídají? Během pár měsíců fungování klubu už stihli probrat své první lásky, zasmáli se nad hromadou vtipů, zavzpomínali na staré dobré časy nebo filozofovali nad problémy moderní doby. Každé setkání se tak nese v duchu pohody a dobré nálady. 

Moc děkujeme dobrovolníkům, kteří se ujali vedení „Pánského klubu“, také děkujeme všem uživatelům, kteří vždy dobrovolníky vítají a těší se na další nové historky. Velké poděkování patří i kontaktním osobám Domova Beskyd Mgr. Radomíře Havelkové a paní Bc. Silvii Večeřové za starost o všechny dobrovolníky a aktivní spolupráci s koordinátorem. 

Tento dobrovolnický program funguje díky finanční podpoře Statutárního města Frýdek-Místek, díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje. Podpory si nesmírně vážíme. Tato aktivita je také podpořena z dotačního programu: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí za finanční podporu.

Za Dobrovolnické centrum ADRA

Bc. Gabriela Slívová

Projektový pracovník a koordinátor dobrovolníků