Ve dnech 9. – 11. 3. proběhl v Malenovicích třídenní seminář určený zástupcům zahraničních poboček ADRA, který pořádala ADRA Česká republika.

Semináře se zúčastnilo 18 zástupců, ze zemí Holandsko, Norsko, Německo, Rakousko, Slovenská republika, Rusko, Ukrajina a Bělorusko.  Smyslem třídenního semináře bylo předat dosavadní zkušenosti s tuzemským dobrovolnictvím, které česká pobočka ADRA rozvíjí jako jediná zastoupená země mezinárodní organizace ADRA.

Účastníkům byly předány informace z legislativy, zkušenosti s dobrovolnictvím v sociálních službách a z organizace dobrovolníků při mimořádných událostech. Mimoto se mohla zahraniční delegace inspirovat také prakticky, a to během návštěv v Dobrovolnických centrech ADRA a sociálních zařízení. Ve Frýdku-Místku delegace navštívila partnerskou organizaci Hospic a Náš svět Pržno.  

Marcel Wagner, ředitel německé Adry uvedl, …. „byla to jedinečná příležitost získat teoretické i praktické poznatky o profesionálně vedeném dobrovolnictví, se spoustou dobrých a osvědčených postupů. Všechny postřehy a inovativní nápady bych rád přenesl do mé země, abychom mohli rozšířit naši práci o program spolupráce s dobrovolníky v sociálních službách.“