Již na začátku června jsme slavili, když se náš projekt „Dobrovolníci u dětí s poruchou autistického spektra“ umístil mezi finalisty 6. kola grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Cílem tohoto programu je podpořit projekty, které pomáhají místním komunitám.

V 6. kole grantového programu jsme získali nejvyšší počet hlasovacích žetonů. Na počátku byly papírové žetony, díky Vám, hlasujícím zákazníkům obchodů TESCO je z žetonů 30.000 Kč od Nadačního fondu Tesco na zájmové kroužky pro děti s autismem, na dobrovolnictví v domácnostech s dítětem s autismem a v neposlední řadě i na samotnou odbornou péči o pečující rodiče těchto dětí.

Chcete-li se dozvědět více o projektu „Dobrovolníci u dětí s poruchou autistického spektra“ podívejte se zde https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/frydekmistek/dobrovolnicke-programy/frydecko–mistecko/dobrovolnici-v-domacnostech-u-osob-se-zdravotnim-postizenim.

Máte-li zájem tento projekt podpořit finančně, podívejte se zde https://www.darujme.cz/darovat/1406?custom-amount=&frequency=once&widget=1200641, nebo pokud nechcete darovat online, můžete dobrovolnictví podpořit zasláním daru na číslo účtu 808777808/0300, v. s. 210.

Děkujeme všem zákazníkům TESCO, kteří hlasovali pro náš projekt a Nadačnímu fondu TESCO za poskytnutí finančního příspěvku.

Dále děkujeme všem dobrovolníkům za jejich péči, čas a upřímný zájem dělat radost dětem.

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Bc. Gabriela Slívová

Koordinátor dobrovolníků v domácnostech u dětí s PAS

Tel. č. 731 623 754, e-mail: dobrovolnik@adra.cz