V pátek 19. 5. proběhl v Kopřivnici za krásného slunečného počasí „Jarmark poskytovatelů sociálních služeb s doprovodným programem“. Jedním z přibližně 20 účastníků výstavy poskytovatelů sociálních služeb a pomáhajících organizací bylo i Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek. Právě v Kopřivnici má DC ADRA dva dobrovolnické programy, jedná se o program ve Středisku následné lůžkové péče Therapón 98 a ve Chráněném bydlení Domova NaNovo.

Pro návštěvníky akce byl přichystán bohatý program a hudební doprovod. Pro děti byla přichystána soutěž. Děti musely splnit připravený úkol na každém ze stanovišť, při jeho úspěšném splnění získaly razítko do hrací karty. Ten, kdo získal alespoň 10 razítek, získal malou odměnu. Na stanovišti DC ADRA měly děti za úkol poskládat papírové puzzle a popsat, co se na daném obrázku nachází. Papírové puzzle byly rozstříhané fotky dobrovolníků „v akci“. Děti se tak dozvěděly, kdo je dobrovolník, a jakým způsobem pomáhá.