Letos je to 5 let od doby, kdy dobrovolníci ADRA poprvé vstoupili do životů seniorů v Domově Duha a přinesli s sebou úsměvy, radost, příjemně strávené chvíle a nová přátelství.

Dobrovolníci, jež navštěvují seniory ve svém volném čase, si společně povídají, vzpomínají na doby minulé, chodí na procházky, hrají společenské hry, čtou si. Vzájemně se svou přítomností obohacují, mnohdy se stávají nerozlučnými přáteli. Za těch 5 let se jich v domově vystřídalo úctyhodných 64. Byli to studenti, lidé středního i důchodového věku, různých povolání.

Ti všichni se v úterý 20. září sešli ve společenské místnosti domova, aby společně s vedením domova, města Nový Jičín, dobrovolnického centra i samotnými seniory oslavili 5. narozeniny dobrovolnictví v Duze. Zavzpomínali nejen na začátky dobrovolnického programu, ale zhodnotili i současnost. Zastavili se v dnešní hektické době a připomněli si, že vzájemná pomoc člověka člověku je jednou z nejdůležitějších lidských hodnot a čas věnovaný našimi dobrovolníky nejstarší generaci je k nezaplacení.

Irena Blablová
Dobrovolnické centrum ADRA