16. ročník multižánrového benefičního festivalu Sweetsen Fest proběhl od 19. do 23. června 2019 ve Frýdku-Místku. Tento festival patří k největším multižánrovým openair festivalům v kraji. 

Pro ty, kteří se o festivalu dozvídají z našich stránek poprvé, uvádíme, že Sweetsen Fest pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Frýdek-Místek a Moravskoslezským krajem spolek Pod Svícnem, KulturaFM, hudební klub Stoun, Základní umělecká škola Frýdek-Místek a řada jednotlivců a organizací.

Benefiční myšlenka akce nezapadla ani letos. Všichni vystupující umělci se vzdali nároku na honorář a také samotný vstup byl jako vždy zdarma.

Charitativní podtext festivalu si mohli diváci připomenout při samotném vstupu do areálu, kdy mohli přispět a také přispívali ve finančních sbírkách pro místní humanitární organizace.

Pro naše Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek byla vybrána velice krásná suma a to 40 939,- Kč. 

Všem, kteří nás ve sbírce podpořili, moc děkujeme! Vaší podpory si velice vážíme.

Všechny peníze budou použity na dobrovolnické programy v našem městě.

Děkujeme také vedení Hypermarketu TESCO Frýdek-Místek za darované svačiny pro naše dobrovolníky, kteří ochotně vypomáhali se sbírkou.  Moc děkujeme!

Zvláštní poděkování patří paní Kateřině Žáčkové a jejímu PARTY-FOTOKOUTKU.CZ  z Kozlovic, která po celou dobu páteční sbírky pořizovala vtipné fotografie na památku štědrým dárcům zcela zdarma a svůj celodenní výtěžek věnovala na dobrovolnické programy pro Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku. Moc děkujeme. 

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Leona Sroková

Public Relations, Fundraising