Již od roku 2004 naši milí dobrovolníci navštěvují pacienty ve Středisku následné péče THERÁPON 98 v Kopřivnici. Jedná se o léčebnu dlouhodobě nemocných, jsou zde pacienti po úrazech, cévních mozkových příhodách, zlomeninách. Dobrovolníci si s pacienty povídají, naslouchají jim a zpříjemňují volný čas. Někteří dobrovolníci pacientům pomáhají s chůzí.

V pondělí 9. října zde proběhla pravidelná supervize. Dobrovolníci si na společném setkání povídali o tom, co v dobrovolnickém programu zažívají a jak se jim daří. „Jsme rády, že jsme se s dobrovolníky mohly společně se supervizorkou setkat a strávit příjemnou chvilku. Moc děkujeme paní Josefě Pantlíkové, která přivedla 9 nových dobrovolnic, které již nyní začínají docházet k pacientům. Ze všech dobrovolníků máme velkou radost a děkujeme za jejich čas pro druhé,“ uvedla Mgr. Jana Šnerchová, koordinátorka dobrovolníků.