Pro všechny dobrovolníky působící pod naším Dobrovolnickým centrem pravidelně pořádáme supervizní setkání. Není tomu jinak ani u dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase věnují dětem s poruchou autistického spektra. Pravidelně pomáhají při sportovních či výtvarných aktivitách dětí.

Supervize je nástroj celoživotního učení a vznikla v psychoterapeutickém prostředí. Jejím smyslem je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných a poskytovat zpětnou vazbu k jejich práci.  Supervize obsahuje složky nadhledu a dohledu a zaručuje dobrou úroveň odbornosti jak v oblasti schopností, vědomostí a dovedností, tak v oblasti etické a hodnotové.

Tématem supervize bylo působení v dobrovolnickém programu, vztahy v pracovním týmu, motivace dětí a dobrovolníků, nacházení řešení problematických situací. Dobrovolníci otevřeně hovořili o potížích během dobrovolnické práce, popisovali příjemné a mnohdy úsměvné zážitky. Supervizor společně s koordinátory programu dal dobrovolníkům pár cenných rad, jak motivovat děti k činnosti a jak s nimi pracovat.

Velmi si vážíme práce všech dobrovolníků, jejich nasazení, empatického přístup k dětem, všech milých slov a úsměvu na tváři.

Za kolektiv ADRA F-M

Bc. Gabriela Slívová

Koordinátor dobrovolníků