SDK ADRA existuje v různých formách už od roku 2003. Hlavní myšlenkou je společná dobrovolnická služba skupiny mladých lidí, kteří plánují a poté realizují výtvarné, sportovní, zábavné akce či procházky se seniory, osobami s mentálním postižením nebo dětmi. Dobrovolníci SDK ADRA se pravidelně scházejí ve své klubovně. Poslední schůzka proběhla minulou středu a sešlo se na ni hodně milých dobrovolníků.

Chceš se přidat k nám? Neváhej a kontaktuj koordinátorku Gabriela Slívovou na tel. č. 731 623 754 nebo na emailu dobrovolnik@adra.cz.