Studentský dobrovolnický klub ADRA (dále jen SDK ADRA) zahájil svou činnost v roce 2003. SDK ADRA je otevřená skupina mladých lidí, kteří realizují vlastní činnost, schůzky, besedy, programy pro děti, pro osoby s postižením nebo pro seniory. Dobrovolníci se s koordinátorem schází pravidelně 1x za 14 dní ve středy na Radniční ulici ve Frýdku-Místku, kde vznikají nápady a připravují se společné akce.

„Snažíme se být nejen prima partou, ale hledáme i možnosti, jak být prospěšní svému okolí, “ tak zní motto dobrovolníků Studentského dobrovolnického klubu ADRA, které mluví za vše – studenti od začátku tohoto roku celkem uspořádali 31 akcí v sociálních, zdravotnických či školských zařízeních jako jsou domovy pro seniory, penzion pro seniory, dětské domovy, domovy se zvláštním režimem, zařízení pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením a ve specifických programech (akce s dětmi z vyloučených lokalit, jednorázové akce).  Dobrovolníci tak celkem „odpracovali“ 296 dobrovolnických hodin. 

Každý nový zájemce o dobrovolnictví v SDK ADRA je srdečně vítán, stačí kontaktovat koordinátorku programu Bc. Gabrielu Slívovou na tel. čísle 731 623 754 nebo na e-mailu dobrovolnik@adra.cz.

Realizované akce najdeš na www.sdk.adra.cz