Dne 22. prosince po více než roční pauze, způsobené pandemií nemocí COVID-19, proběhla v Dobrovolnickém centru ADRA Frýdek-Místek akce s názvem Stříhání a holení osob bez domova a v hmotné nouzi. Akce byla součástí Sociálního šatníku, který se koná pravidelně každou lichou středu v době od 9:00 do 12:00. Proškolení zaměstnanci ve spolupráci s dobrovolníky se starají o obsluhu uživatelů sociálního šatníku.

V letošním roce využilo možnosti Sociálního šatníku více než 200 osob. Cílovou skupinou materiální pomoci jsou jednotlivci nebo také rodiny v hmotné nouzi, klienti azylových domů, nocleháren nebo také například osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody.

Samotné předvánoční stříhání a holení osob bez domova a v hmotné nouzi by se neobešla bez velké pomoci především dobrovolníků, ale také zaměstnanců Sociálního šatníku. Velmi si vážíme vašeho času věnovaného na dobrou věc.

Děkujeme za podporu Odboru sociální péče magistrátu ve Frýdku-Místku při této akci. Velké poděkování patří Sboru církve adventistů Frýdek-Místek, a to konkrétně Jakubovi Chládkovi za pomocnou ruku během celého dopoledne.

Poděkovat bychom také chtěli všem dárcům textilu, obuvi, hygienických potřeb nebo potřeb do domácnosti. Dále děkujeme také firmám a sponzorům. Díky výrobkům nebo finančním darům můžeme zajistit potřeby, které jsou v rámci sociálního šatníku nezbytné. Bez této pomoci z vaší strany bychom nemohli poskytovat materiální pomoc těm, kteří to potřebují.

Děkujeme, že pomáháte.