„Jsme připraveni pomáhat!“ potvrdily také tři party školáků z 1. ZŠ ve Frýdku-Místku v závěru zážitkového programu, který jsme pro ně v Dobrovolnickém centru ADRA připravili. Děti společně diskutovaly o schopnostech, které mohou využít k dobrovolné službě druhým lidem. Dozvěděly se, že fungovat jako opravdový ADRA dobrovolník mohou, až budou dospělé, ale už teď mohou chodit po světě s očima otevřenýma a vnímat, kdo v jejich okolí potřebuje pomoc druhého člověka. Znovu si uvědomily, že každý člověk má nejméně jednu superschopnost a tou je speciální dar, který může využívat pro „boj na straně dobra“. 

Pedagogové na této velké frýdecké škole dlouhodobě podporují motivaci dětí k rozvoji jejich kompetencí vzájemně a nezištně pomáhat lidem. V závěru loňského roku i proto škola realizovala výtvarnou soutěž o mezilidské pomoci.  Výtvarná dílka dětí si můžete prohlédnout v Galerii Pod Sovou. 

Slavnostní otevření výstavy na počátku března bylo nejen vyhlášením vítězných tříd, ale zároveň i dnem předání humanitární sbírky, kterou škola zorganizovala jako rychlou reakci žáků na potřeby prvních uprchlíků z Ukrajiny. 

Z ochoty dětí pomáhat máme vždy velikou radost a věříme, že i dále budou chodit po světě s očima otevřenýma a budou žít ve stylu hesla: I’m ready. Jsem připraven pomáhat. 

Lenka Zaciosová
Lektorka výukových programů