Ve městě Kroměříž dobrovolníci docházejí do tří zařízení sociálních služeb, a to do Domova pro seniory U Moravy, U Kašny, a do domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka. V letošním roce tyto zařízení celkem navštěvuje 12 dobrovolníků, kteří tráví čas se seniory povídáním a vzájemným sbližováním, v DOZP Barborka dobrovolníci navštěvují více uživatelů najednou, volný čas si zpříjemňují různými činnostmi dle momentální nálady uživatelů.

Pro zkvalitnění těchto programů proběhla dne 8. 1. schůzka s paní ředitelkou sociálních služeb města Kroměříž Mgr. Dagmar Klučkovou, DiS., která byla seznámena se závěrečnou zprávou z dobrovolnických programů za rok 2019. Hlavní koordinátorka společně s vedoucím DC ADRA Frýdek-Místek Stanislavem Staňkem jí představili plány na tento rok. Obě strany se shodly na tom, že základy dobrovolnictví byly ve městě položeny a domluvily se na užší spolupráci na akcích, které organizují Sociální služby města Kroměříž. Paní ředitelka obdržela od ADRY malou pozornost jako poděkování za vedení skvělého týmu, který přijímá a významně se podílí na rozvoji dobrovolnictví ve městě Kroměříž.

Dana Trubenová

Koordinátorka dobrovolníků Kroměříž