ADRA organizuje materiální pomoc již od počátku 90. let. V současné době spadá pod Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku celkem 4 sociální šatníky, a to ve Frýdlantu nad Ostravicí, Frýdku-Místku, Třinci a Kroměříži. Sociální šatníky jsou provozovány s cílem poskytnout materiální pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám bez přístřeší.

V rámci projektu je poskytována materiální pomoc klientům sociálního šatníku, tj. potřebným jednotlivcům a rodinám, které svou potřebnost doloží žádostí o materiální pomoc potvrzenou např. sociálním pracovníkem azylového domu.

Provoz sociálního šatníku zajišťuje placená obsluha a dobrovolníci ADRA. Právě muž dobrovolník je v sociálním šatníku nepostradatelnou součástí týmu, který dohlíží na dodržování Pravidel sociálního šatníku a celkově na hladký průběh provozu a výdeje materiální pomoci. Každý klient má možnost 15 minut setrvat v prostorech sociálního šatníku a za pomoci placené obsluhy a dobrovolníků vyhledává vhodné a padnoucí kusy pro sebe a své nezaopatřené děti, jsou-li na žádosti uvedeny.

V rámci sociálního šatníku je zejména u klientů bez přístřeší vyžadováno, aby pravidelně využívali možnost převleknout se v prostorech sociálního šatníku do čistého a suchého oblečení a obuvi.  Dále jsou klientům vydávány dle možností i hygienické potřeby zahrnující ručník, mýdlo, šampon, holítko, dámské vložky. Již tradiční aktivitou neregistrovaných dobrovolníků z řad členů církve CASD je poskytnutí bezplatného oholení a ostříhání klientů sociálního šatníku ve Frýdku-Místku, které probíhá 3x ročně.

Sociální šatníky probíhají v Třinci a Kroměříži 1x za měsíc. Ve Frýdlantu nad Ostravicí a Frýdku-Místku 1x týdně. ADRA takto skrze Dobrovolnické centrum ve Frýdku-Místku pomáhá okolo 700 dospělých lidí a více 300 dětem ročně.

Velice si vážíme spolupráce se sociálními pracovníky městských úřadů spolupracujících měst a organizací, za všechny např. Bethel Frýdek-Místek, Armáda Spásy, Poradna pro ženy a dívky Frýdek-Místek, atd. Velké poděkování patří zdravotní sestře paní Zdeničce z Českého červeného kříže Frýdek-Místek, která 1x 14 dní nabízí klientům i základní ošetření.

V neposlední řadě děkujeme za loňskou intenzivní spolupráci obchodnímu řetězci TESCO. Díky několika uspořádaným sbírkám v prodejnách TESCO můžeme během zimních měsíců klientům ve Frýdku-Místku nabízet horký nápoj, ale také menší občerstvení a hygienické potřeby.

Děkujeme, že nám pomáháte s námi.

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Alice Šavrdová

Koordinátor dobrovolníků, vedoucí sociálních šatníků