Sociální šatník slouží sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci (zejména lidé bez přístřeší, obyvatelé azylových domů, ubytoven, osoby v hmotné nouzi, osoby propuštěné z výkonu trestu, atd.). Šatník nabízí poskytnutí materiální pomoci formou ošacení, ložního prádla, ručníků, obuvi, nádobí, hraček, osobám bez přístřeší též základní hygienické potřeby.

V loňském roce byla materiální pomoc poskytnuta 365 osobám při 2041 návštěvách. Výdej materiální pomoci v rámci sociálního šatníku proběhl celkem 44 krát, vydáno bylo celkem 11 577 kusů materiální pomoci adresovaných sociálně potřebným jednotlivcům i rodinám s dětmi.

Bc. Alice Šavrdová

Koordinátor sociálního šatníku