Dobrovolnické centrum ADRA provozuje již téměř 7 let Sociální šatník ve Frýdku-Místku. V rámci Sociálního šatníku je nabízena materiální pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám bez přístřeší.  Výdej připraveného oblečení a obuvi probíhá každé pondělí od 9 do 12 hodin. Statutární město Frýdek-Místek podporuje existenci sociálního šatníku, zároveň přispívá ke zkvalitňování výdeje poskytované materiální pomoci.

„Vedením evidence vydaného oblečení se snažíme motivovat uživatele k dostatečně časté výměně oblečení tak, aby byla zachována lidská důstojnost, zároveň se však snažíme zabránit zneužívání materiální pomoci. Spolupracujeme se sociálními pracovníky Magistrátu města, Úřadu práce, Slezské diakonie. Každý, kdo se dostane do složité životní situace, nedisponuje dostatečnými finančními prostředky, se může skrze danou instituci obrátit na DC ADRA“, uvádí Bc. Alice Šavrdová, koordinátorka sociálního šatníku.

Od ledna do července letošního roku navštívilo Sociální šatník ve Frýdku-Místku 263 klientů během 1049 návštěv. Celkem bylo vydáno 6860 kusů oblečení a obuvi pro dospělé i děti, domácí potřeby.

Děkujeme, že s námi pomáháte potřebným.