Dne 2. května 2021 jsme oslavili 5 let existence Sociálního šatníku a ADRA obchodu v Kroměříži. V současné době vedeme také 5 dobrovolnických programů u seniorů a osob se zdravotním postižením. Zájemci o dobrovolnictví se mohou hlásit i do nejnovějšího programu „Dobrovolníci v domácnostech osamělých seniorů“.

Chcete-li se stát součástí našeho kolektivu dobrovolníků, ozvěte se koordinátorce Ivance Šiškové na tel.: 739 592 951 nebo na e-mail: ivana.siskova@adra.cz. Pro více informací o činnosti Sociálního šatníku a ADRA obchodu kontaktujte Ing. Danu Trubenovou na tel.: 605 876 755 nebo na e-mail: dana.trubenova@adra.cz.

Děkujeme našim zaměstnancům v ADRA obchodě, našim dobrovolníkům, zaměstnancům spolupracujících organizací, ale také samotným odvážným klientům, kteří se rozhodli přizvat do svého života dobrovolníka, aby byli méně sami a naopak více v centru dění.

Významné poděkování pak náleží Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu vnitra za finanční podporu poskytovanou neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu. Dále pak také městu Kroměříž, které se nás v letošním roce rozhodlo taktéž finančně podpořit.

„Tak jako tělo nemůže fungovat bez kloubů, tak zeměkoule nemůže fungovat bez lásky, přátelství, pomoci.“ (Dana Trubenová)

Děkujeme vám, že nám pomáháte pomáhat potřebným. V Kroměříži již více než 5 let.