Naše Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek společně s pracovníky DC ADRA Havířov a DC ADRA Ostrava se rozhodlo zúčastnit školení pro mimořádné události. A tak dva dny probíhal výcvik, na kterém jsme se dozvěděli bližší informace o humanitární pomoci při mimořádných událostech (např. při povodních), o postupu pomoci, koordinaci složek IZS, možnosti spolupráce nebo monitoringu.

Nechyběly informace o krizové intervenci v místě události, také byly probrány základy psychologické první pomoci. Na závěr školení probíhaly modelové situace, kde si každý účastník vyzkoušel roli pomáhajícího a to, jak jednat při „velké“ či „malé“ mimořádné události.

Velké poděkování patří Josefu Koláčkovi a Pavlíně Pejlové, kteří celé školení lektorovali. Děkujeme.