Jedním ze současných programů Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek je SetKavárna, která funguje od dubna 2016. Studenti Střední zdravotnické školy nabízejí kávu či čaj pacientům nemocnice ve Frýdku-Místku. Teplý nápoj umožní dobrovolníkům navázání prvotního kontaktu s pacientem a rozhovorem a lidským sdílením pacientům zpříjemní pobyt v nemocnici, pomůže jim překlenout náročné chvíle při hospitalizaci nebo přispět k lepšímu průběhu léčby. Do projektu se celkem zapojilo 42 studentek, z toho jich 32 působí aktivně.

9.1. 2017 proběhla beseda se studenty 1. ročníků SZŠ FM-obor zdravotnický asistent, kteří také projevili zájem zapojit se do projektu SetKavárna. Z oslovených studentů se pak 11 studentek zúčastnilo dne 2.2.2017 vstupní přípravy nových dobrovolníků, která proběhla přímo v nemocnici za účasti lektorů ADRA a zástupců nemocnice. Studentky se dozvěděly, jaké jsou činnosti dobrovolníka, jaké jsou jeho práva a také povinnosti. Seznámily se s oddělením, kde budou jako dobrovolnice působit, jak SetKavárna konkrétně probíhá, jaká jsou úskalí, na co si dát pozor, jak komunikovat s pacienty, jaké jsou jejich potřeby. Od března se do programu zapojí a díky nim bude SetKavárna probíhat na třech odděleních současně každou středu.

Oceňujeme spolupráci s nemocnicí, ale i se SZŠ, která se na realizaci projektu aktivně podílí prostřednictvím p. učitelky Mgr. Pavly Bařinové v roli kontaktní osoby. Také moc děkujeme Petru Kožušníkovi, absolventovi uměleckoprůmyslové školy, který navrhl a graficky zpracoval logo programu SetKavárna.