Zrušením noclehárny v azylovém domě pro muže se město dostalo do situace, že nemělo pro osoby bez domova, v případě mrazů, žádné místo k přenocování. Zkusilo požádat ADRU o pomoc a vyšlo to. Podepsáním smlouvy mezi oběma institucemi se v únoru 2019 rozběhla v prostorách charitativního obchůdku tzv. seďárna a běžela bez ohledu na počasí až do března.  

Muži, kteří chtěli seďárnu využít, museli splňovat podmínky využití služby. Přijít mohli mezi 7:00 – 21:00, nesměli trpět nakažlivou infekční chorobou a v dechu jim nesmělo být naměřeno více než jedno promile alkoholu. Nesměli se chovat agresivně či hlučně, nesměli ohrožovat bezpečnost a zdraví provozních pracovníků ani ostatních uživatelů a nesměli zde kouřit, konzumovat alkohol a požívat jiné omamné látky.

Celkem seďárnu využilo 17 osob bez domova, z toho 8 jich bylo z Kroměříže. Kapacita prvních 10 dní se nenaplnila, avšak pak se i překračovala. Každý večer přicházelo 4-6 mužů. Mohli dostat kávu, čaj, potraviny z potravinové banky, příp. si ohřát donesené jídlo.

Většina uživatelů seďárny se chovala slušně, pokorně, vděčně. Provozní pracovník se postupně z jejich vyprávění dozvídal jejich příběhy. Rozvody, odloučení od rodin, dětí, několikaleté kriminály, úmrtí přítelkyň z ulice (až v pěti případech) a často těžko zatlačovali slzy. Snad lítostí nad okolnostmi, které z nich udělali osamělé tuláky, snad lítostí nad svými špatnými rozhodnutími, které již nelze vzít zpět. Byli nesmírně vděční, že jim někdo naslouchá, nekritizuje je ani neodsuzuje, ale přijímá je takové, jací jsou.

Je třeba opravdu poděkovat a pochválit místní příslušníky městské policie, že celý únor každý večer v době příjmu přicházeli zkontrolovat situaci a zeptat se, zda provozní pracovník nepotřebuje pomoct. Vždy bylo vše v klidu a v pohodě.

Bylo skvělé, že se podařilo jednoho z uživatelů seďárny i přes jeho počáteční odpor odvézt do psychiatrické nemocnice, kde strávil několik týdnů na detoxu. Dnes bydlí, pracuje a je střízlivý. A že se o provozu seďárny z médií i ústním podáním dozvěděla i veřejnost, svědčí překvapující dárek neznámého muže – 40 rohlíků a 40dkg šunky. Několik lidí se s radostí a chutí najedlo. Patří mu náš velký dík za to, že mu není lhostejné trápení těch, co jsou bez domova.

Zřízení seďárny určitě splnilo svůj účel. Jen si všichni přejeme, aby se městu s příchodem zimy podařilo vyřešit situaci a zabezpečit fungující noclehárnu ve vhodnějších prostorech.

 

Za Dobrovolnické centrum ADRA

Ing. Dana Trubenová

Koordinátor dobrovolníků