Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek organizuje na území města Třince 6 dobrovolnických programů v 5 přijímajících organizacích, jejichž cílovou skupinou jsou senioři, mladiství, osoby se zdravotním postižením a osoby dlouhodobě nemocné. Jedná se o zařízení Domov Sosna, Domov Nýdek, Senior domy Pohoda, Bunkr a Nemocnice Podlesí. Také vysílá dobrovolníky do domácností seniorů a vede vlastní program „Charitativní obchůdek a sociální šatník“.

V roce 2019 bylo ve výše uvedených zařízeních celkem zapojeno 65 dobrovolníků, kteří celkem odpracovali 2 051,5 dobrovolnických hodin a uživatelům věnovali pozornost na 977 návštěvách.

Do projektu Dobrovolníci v domácnostech u seniorů se celkem zapojilo 12 dobrovolníků, kteří seniorům věnovali 610 dobrovolnických hodin a v jejich domácnostech je navštívili 374 krát.

Všechny dobrovolnické projekty jsou stabilní, dobrovolníci pravidelně navštěvují uživatele a tráví s nimi volný čas. U uživatelů pak dochází k celkovému zlepšení jejich zdravotního stavu, dochází ke zlepšení jemné a hrubé motoriky, uživatelé jsou často více samostatní a necítí se osaměle.

Tyto programy jsou nezbytnou návaznou aktivitou ve městě, jsou však finančně velmi náročné. Zastupitelstvo města Třince nám na své schůzi schválilo účelovou neinvestiční dotaci pro rok 2020, a to v plné výši 140 000 Kč. Děkujeme Statutárnímu městu Třinci za důvěru a finanční podporu, díky které můžeme dobrovolnictví na území města realizovat.

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Bc. Gabriela Slívová

koordinátor dobrovolníků, projektový pracovník