S lítostí v srdci oznamujeme, že nás dne 24. května 2019 ve věku 82 let opustila naše dlouholetá dobrovolnice a podporovatelka paní Liduška Horáková. Obyčejná žena, která dělala neobyčejné věci. Vždy jí dělalo radost, když mohla někomu pomoci.  

S dobrovolnictvím u nás začínala jako jedna z prvních hned po revoluci, kdy pomáhala shánět oblečení pro vězně propuštěné po amnestii. Jako dobrovolnice humanitární organizace ADRA organizovala humanitární pomoc na Ukrajinu, do Moldávie, Bosny, Rumunska, Čečenska. Znali ji klienti domovů důchodců, dětských domovů, azylových domů, ale i běženci v uprchlickém táboře.

Jako jedna z prvních v Moravskoslezském kraji získala za svou práci Křesadlo – cenu, která se v České republice od roku 2001 uděluje dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhají ostatním.

Její ochota pomáhat potřebným lidem zůstane pro nás navždy připomínkou…

Tým pracovníků Dobrovolnického centra ADRA FM

 Liduška Horáková