jsme velmi rádi, že se po dvouletém útlumu v domově DUHA opět ve větším měřítku obnovuje dobrovolnický program organizace ADRA. V březnu proběhl nábor nových dobrovolníků. Noví dobrovolníci byli na začátku dubna proškoleni a uvedeni do dobrovolnické činnosti ke konkrétním klientům domova.

Také došlo k navázání spolupráce se ZŠ Komenského 68, Nový Jičín. Žáci pátých tříd spolu s p. učitelkou a koordinátorkou dobrovolníků vytvořili velikonoční dekorace, které osobně předali seniorům v rámci návštěvy domova. Společně jsme si zazpívali a zavzpomínali na velikonoční tradice. Děti vykouzlily seniorům nejeden úsměv na tváři, dokonce i slzy dojetí se objevily. Pevně věříme, že toto setkání nebylo poslední a že tato vzájemná setkání budou přínosem nejen pro klienty zařízení, ale také pro žáky či studenty samotné.

Dobrovolnický program v domově DUHA funguje také díky finanční podpoře města Nový Jičín. Této podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni.

Adéla Výskalová
Koordinátorka dobrovolníků pro Nový Jičín a okolí