První supervize dobrovolníků v roce 2016 se uskutečnila 7. ledna v Domově pro seniory ve Frýdlantu nad Ostravicí. Poprvé jsme se sešli v krásných, opravených prostorách klášterního sklepení, které v současnosti slouží k nejrůznějším slavnostím akcím. Jak jsme se od starousedlíků měli možnost dovědět nebylo tomu tak ale vždy. K tomuto místu se váží různé, trochu strašidelné historky.

Frýdlantský klášter, zvaný někdy také Bedřichův ústav, nechal vystavět olomoucký arcibiskup kardinál Bedřich, lankrabě z Fürstenberga v roce 1871. Budově se dvěma bočními rizality vévodí v čele neorománská řeholní kaple, kopie baziliky sv. Pavla v Římě. Kardinál si umínil vystavět ve Frýdlantu vychovatelnu pro dcery lesníků a arcibiskupských úředníků. Nad dívkami bděly Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského. První představenou byla S. M. Adolfina Šmídová, která svůj úřad zastávala do roku 1915.

Základní kámen ke stavbě byl položen 28. 8. 1871. V roce 1874 se do části novostavby přestěhovaly sestry a v roce 1875 přijata první chovanka Marie Raynochová, dcera lesníka ze Salajky. Novostavba kláštera byla dokončena a 4. 11. jí sám kardinál Fürstenberg předal Milosrdným sestrám sv. Karla Boromejského. Za požáru v roce 1886, kdy bylo postiženo celé městečko, stal se Bedřichův ústav útočištěm všem, kdo potřebovali pomoci.

V současnoti slouží budova jako domov seniorů, do kterého naši dobrovolnci docházejí a s uživateli tráví svůj volný čas. Děkujeme jim za to. Podívejte se na několik fotografií z našeho setkání..