Celkem třicet dobrovolníků se v březnu zúčastnilo průběžného vzdělávání – besedy pro dobrovolníky. Téma bylo zaměřeno na AGRESI. Přednášku si připravil pan ředitel Dětského domova se školou a Základní škola Ostrava-Kunčice Mgr. Roman Pavlovský, který představil čtyři základní výchovné přístupy, které ovlivňují naše chování. Povídalo se o agresi jako takové, jak přistupovat k uživatelům v agresi, jak na ni reagovat a bránit se ji. Nechyběly ani scénky z běžného života, na kterých jsme si ukázali, jak někteří lidé reagují. Některé reakce nás velmi překvapily a mohli jsme si tak uvědomit spoustu věcí.

Beseda se všem dobrovolníkům moc líbila. Děkujeme panu Mgr. Pavlovskému za uskutečnění přednášky a také za dlouhodobou spolupráci, které si nesmírně vážíme.

Bc. Gabriela Slívová

Projektový pracovník a koordinátor dobrovolníků