Dne 31. 10. 2016 proběhlo poslední podzimní setkání v klubu seniorů v rámci cyklu seminářů na téma „Dobrovolnictví v domácnostech seniorů“. Během měsíce října bylo osloveno 5 klubů seniorů ve Frýdku-Místku, Zelinkovicích a Chlebovicích, kde byl členům klubu představen projekt DC ADRA, který má za cíl snížit pocit osamění seniorů v domácnostech tím, že bude připravovat a školit vhodné dobrovolníky, kteří do domácností budou docházet. Celkem bylo osloveno okolo 100 členů klubů. Děkujeme vedoucím klubů, kteří nám umožnili rozšířit myšlenku dobrovolnictví i mezi širokou veřejnost.

DC ADRA Frýdek-Místek