Jsou krásné letní dny a my v Dobrovolnickém centru ADRA Frýdek-Místek dostali nápad, uspořádat pro naše milé třinecké a jablunkovské dobrovolníky zajímavé průběžné školení. Napadlo nás, že by mohla být zajímavá přednáška týkající se poskytování zdravotní pomoci při mimořádných událostech. A tak jsme oslovili Mgr. Pavlu Bařinovou, paní učitelku praktického vyučování SZŠ ve FM, se kterou spolupracujeme na projektu SetKavárna ve frýdecké nemocnici, a ta si připravila přednášku na téma „1. pomoc“. 

Příjemné zázemí nám poskytli pracovníci třinecké knihovny, kde se celkem sešlo 15 dobrovolníků. Dobrovolníci se dozvěděli jak zavolat o pomoc, jak poskytnout 1. pomoc při životu ohrožujících stavech jako je šok, bezvědomí, při úrazových stavech – krvácení, popáleniny, při neúrazových stavech (uštknutí zmije, úpal a úžeh) a hlavně si měli možnost vše vyzkoušet při praktickém nácviku. Zjistili, jak je např. fyzicky náročná masáž srdce. Všichni dobrovolnici byli moc spokojeni a přednášku si užili.

Moc děkujeme Mgr. Pavle Bařinové za uskutečnění přednášky, pracovníkům třinecké knihovny za poskytnutí místnosti, firmě DELIKOMAT, od které jsme sponzorsky dostali ledovou kávu.

V letním horku přinesla na tvářích dobrovolníků velice vděčné úsměvy a příjemné osvěžení J. Také děkujeme firmě MARLENKA za poskytnutí občerstvení.