Možná jste mnozí z vás zaznamenali informaci, že dne 8. ledna 2015 se konal křest knihy z Kola ven. Tato kniha nabízí skutečné příběhy dobrovolníků v sociálních zařízeních našeho regionu. Do této knihy svým příběhem přispěl i třinecký dobrovolník pan Josef Čech, který dochází za seniory do Domova Sosna. Pan Čech je známý svým kladným a aktivním přístupem k propagaci dobrovolnictví, a proto knihu zaslal svému oblíbenému spisovateli panu Josefu Fouskovi do Kladna.

Po několika měsících se mu pan Fousek s díky ozval a vyjádřil všem dobrovolníkům velký obdiv za jejich dobrovolnou a smysluplnou činnost. Kniha se mu moc líbila :-).

Tento dík tedy patří Vám všem, kteří pomáháte, aniž byste čekali nějakou odměnu.

Máte podporu i od pana Fouska!