Veselým, hravým a skvěle vymyšleným blokem krátkých scének představili žáci ze žákovského parlamentu Základní školy v Dobré svým spolužákům projekt „Pomůžu ti rád“. Děti z prvního stupně se rády nechaly vtáhnout do situací, kde hrála hlavní roli dobrovolná pomoc člověka člověku. Scénky byly vtipné, takže se chvílemi smíchy otřásal celý sál.
 
Taky díky tomu byly děti po shlédnutí programu připravené přijmout návrh, aby se samy pustily do „akce“. Každá třída dostala pytel plyšových hraček – pro každého žáčka jednoho plyšáčka. Pak společně s třídními učiteli přemýšleli nad tím, jak konkrétně mohou malé děti ve svém okolí dobrovolně a nezištně pomáhat lidem.
 
Hračky s kartičkami zatím čekají připravené ve třídách, až si děti navzájem poví do jaké pomoci se pustily, jak se jim dařilo, jestli z toho měly radost a jestli budou aktivní a všímavé vůči lidem ve svém okolí i nadále. Pak teprve si svou plyšovou hračku odnesou domů, aby jim jejich rozhodnutí dále připomínala.
 
PS. Jestli se podaří vyrobit z představení videozáznam, rádi vám sem přidáme odkaz, abyste se mohli podívat na vlastní oči.