Před 16 lety se ADRA v České republice rozhodla podpořit vznik prvního dobrovolnického centra, a to ve Frýdku-Místku. Ze skromných začátků pod vedením Michala Čančíka, vyrostlo centrum s bezmála 35 zaměstnanci, a více jak 450 dobrovolníky. Při ohlédnutí zpět, je na co vzpomínat. Pomoc, kterou jsme za 16 let zprostředkovali, by jeden člověk zrealizoval v rámci pracovního procesu za více než 13 let. Obnáší to více jak 100 000 návštěv a to se nedá v kratším čase zvládnout.

Chceme poděkovat Vám všem dobrovolníkům, kteří jste nám umožnili pomáhat. Děkujeme také všem, kteří nás podpořili finančním nebo věcným darem. Zejména ministerstvům, městům, jednotlivým sponzorům a firmám. Bez této pomoci bychom takový rozsah pomoci nezvládli. Vážíme si každého, kdo svým časem nebo prostředky, pomáhá prostřednictvím našeho centra propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. Usilujeme totiž o to, aby každý člověk, který se ocitne ve složité životní situaci, nezůstal sám, ale měl možnost získat lidskou podporu dobrovolníka.

Nemalou pomoc nabízíme také prostřednictvím charitativních obchůdků a sociálních šatníků. Lidem bez přístřeší pomáháme v nouzi celých 16 let. Více jak 7 let umožňujeme důstojně se oblékat i lidem v hmotné nouzi. Kromě sociálního rozměru „oblékat nahé“ má naše činnost rozměr ekologický. Za 7 let jsme ve Frýdku-Místku roztřídili více jak 600 000 kg oděvů. Možná se zdá, že „to, co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této kapky by tady něco chybělo.“ (citát Matky Terezy)

Za ADRA Frýdek-Místek

Stanislav Staněk

Vedoucí centra