Všímáte si lidí okolo sebe? Máte pocit, že jsou lhostejní nebo se o život druhých zajímají a rádi pomáhají? Máme štěstí, že žijeme právě v České republice, neboť dle průzkumů patří Češi ke štědrým dárcům. Občas však bývá těžké vyznat se v tom, kdo pomoc opravdu potřebuje.

V mé práci se setkávám s mnoha zajímavými a inspirativními lidmi. Jedná se o studenty, ženy na mateřské dovolené, učitele, administrativními pracovníky, dělníky, zdravotní sestry atd. Zdá se, že to jsou zcela obyčejní lidé, jsou však neobyčejní tím, že se rozhodli pomáhat druhým prostřednictvím dobrovolnických aktivit. Pomáhat, může opravdu každý, stačí k tomu jen vůle. A tak mám štěstí, že se s těmi všemi úžasnými lidmi mohu setkávat, a poslouchat jejich krásné příběhy, ve kterých popisují radost ze setkání s často osamělými seniory či lidmi se zdravotním postižením nebo s dětmi.

V našich dobrovolnických programech dobrovolníci také působí v Novém Jičíně, kde navštěvují uživatele zařízení sociálních služeb, ale chodí také do domácností seniorů či osob se zdravotním postižením. Společný volný čas tráví povídáním, předčítáním knih, posezením u kávy či procházkami. Novým programem, který organizujeme, je program u dětí ze znevýhodněného prostředí. Dobrovolníci pomáhají dětem s úkoly, chodí s nimi sportovat či jezdí na výlety.

Do dobrovolnické činnosti bylo na území města Nový Jičín v roce 2019 zapojeno 50 dobrovolníků, kteří celkem odpracovali 894,5 dobrovolnických hodin a seniorům, osobám se zdravotním postižením či dětem věnovali pozornost na 618 návštěvách.

Abychom mohli pomáhat lidem v nouzi, potřebujeme podporu měst. Jsme nesmírně rádi, že
i v roce 2020 se nám této podpory dostalo ze strany města Nový Jičín, které nám poskytlo dotaci z rozpočtu města ve výši 180 000 Kč. Moc děkujeme městu nový Jičín, které nás pravidelně podporuje.

Za kolektiv Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek

Bc. Gabriela Slívová

Projektový pracovník a koordinátor dobrovolníků